News

Het Athlone Institute Trust (AIT)

Bij de oprichting van AHOS heeft het Athlone Institute Trust een belangrijke rol gespeeld. Vandaar hier even een stukje geschiedenis over het ontstaan ervan. De tekst is rechtstreeks vertaald uit een artikel in een brochure over het Athlone Institute Trust.

The Athlone Institue Trust (AIT), 1926 – 2011.

De geschiedenis van het Athlone Institute kan in 3 fases worden ingedeeld:

– De Oprichting.

– Het inrichten van educatieve faciliteiten.

– Steunverlening aan de gemeenschap.

De Oprichting.

Al voor 1926 beschikten 5 verschillende kerkgenootschappen ieder over hun eigen basisschool en zaten met het probleem, dat geen enkele kerk een christelijke middelbare schoolopleiding kon bieden aan hun kinderen.

De kerken vroegen de overheid om steun, maar dat werd afgewezen.

Daarom bundelden zij hun krachten en mogelijkheden samen en brachten hun bezittingen bijeen om te komen tot de zo gewenste middelbare school.

Het inrichten van educatieve faciliteiten.

In 1926 werd het Athlone Institute dus opgericht en de middelbare school kon van start gaan. De school werd genoemd naar de gouverneur-generaal van de Kaap: The Earl of Athlone.

Leerlingen kwamen overal vandaan zelfs uit Mossel Bay, Upington en Namibia. Door de groeiende vraag is het Athlone Institute overgegaan tot het faciliteren van een Hostel in 1948, om de leerlingen onder te kunnen brengen.

In 1954 nam de overheid de verantwoordelijkheid van de middelbare school over en kocht het gebouw.

Nu, 85 jaar later, is daar nog steeds de Noorder Paarl High School gevestigd. Een school die ook door Childrenofpaarl op diverse manieren is ondersteund.

Het bestuur van Athlone Institute bouwde daarna de lerarenopleiding Athlone Teachers Training School, wat later omgezet werd in een praktijkschool voor meisjes. In 1976 werd de school omgedoopt in Athlone College of Education.

De Hostel werd het huidige Manyano Centre.

In 1982 was er een protestactie van de studenten tegen de verouderde en inefficiënte gebouwen.

In 1984 werd het gebouw helaas door brand verwoest.

Het bestuur overwoog om het onderwijs te laten voor wat het was, maar liep uiteindelijk niet weg van haar verantwoordelijkheden en bouwde een nieuwe en uitgebreide school met hulp van Sanlam  die een lening gaf van ZAR 3.7 mln.

In 1992 besloot de overheid de Teachers Training College te sluiten en het gebouw is nu in gebruik als het Frank Pietersen Music Centre.

Het bestuur van Athlone Institute Trust bestaat uit leden van de volgende 5 kerken:

Bethel United Congregational Church.

The Parish of the Holy Trinity.

Emmanual Uniting Reformed Church.

The Parish of St. Stephen.

Zions United Reformed Church.

Gezamenlijk hebben zij geweldig werk verzet tegen veel onrecht.

Hun doorzettingsvermogen, vertrouwen, harde werken, kennis van zaken, doelgerichtheid en geloof heeft tot fantastische resultaten geleid. En dat alles in een tijd van grote educatieve en sociale noden en een politiek instabiele gemeenschap.

De kerken brachten oecumene in praktijk door gezamelijk christelijke opleidingen te bieden, wat anders in Paarl nooit van de grond zou zijn gekomen. Hun hoge eisen, toewijding en moed werden gezegend en zodoende bereikten zij in 1997 meer dan oorspronkelijke de opzet was.

3. Steunverlening aan de gemeenschap.

Na sluiting van de College, kwam het Athlone bestuur tot een moeilijke beslissing: moeten de gebouwen worden verkocht en de opbrengst verdeeld, of doorgaan met deze 70 jaar oude missie?

Dr. Franklin Sonn vatte het zo samen in zijn jaarlijkse toespraak:

“De verleiding was groot om de revenuen te innen van wat met zoveel zorg was opgebouwd, maar je realiseert je juist nu, dat het veel belangrijker is het opgebouwde kapitaal nu in te zetten voor alle mensen die het nodig hebben en hen meer waardigheid te geven om zo een brug te bouwen met minder bedeelden”.

Tijdens een bestuursvergadering van de 5 kerken over de toekomst van Athlone werd overeengekomen, dat de deelnemende kerken moreel verplicht zijn om de gemeenschap te helpen en dat de oecumenische samenwerking binnen het Athlone Institute een prachtig middel is om daadwerkelijk hulp te bieden.

Op 17 juni 1997 besloot het bestuur om het Athlone Institute in stichtingen om te zetten, om zodoende te kunnen optreden als dienstverlenende instantie en toezichthouder die leningen en fondsen kon verstrekken voor lokale projecten.

Zo ontstond de volgende organisatie:

De Athlone Institute Trusts waaronder de Athlone Fund Trust en de Athlone Charitable Trust vielen.

De bestuursleden blijven autonoom en de stichtingen blijven controle uitvoeren over alle fondsen.

Doelstellingen:

Het herkennen van sociale noden binnen de ontwrichte gemeenschap.

Het starten van een proces waarin de gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt van de sociale noden die zijn benoemd.

Het bieden van de mogelijkheid aan de gemeenschap om die verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen.

De mogelijkheid bieden van een lening volgens de Aflopende Capitalisatie methode voor een periode van 5 jaar of zolang tot het initiatief self-supporting is.

Het bieden van renteloze leningen voor het kunnen realiseren van benodigde gebouwen.

De mogelijkheid bieden van beurzen aan studenten die willen studeren aan universiteiten of hogescholen.

Het bieden van financiële hulp aan kerken om projecten te starten voor armoede bestrijding binnen hun eigen gemeenschap.

De kerken ontvangen ook gelden voor algemene armoede bestrijding.

Ook organisaties als Luthanda AIDS project, Paarl Hospice en gemeenschappelijke projecten als inter alia, kinderdagverblijven, gehandicapten, voedselbanken ontvangen hieruit hulp.

Op dit moment wordt de AIT geleid door 2 vertegenwoordigers namens de deelnemende kerken.

Dit leidt tot de volgende nieuwe visie:

De Visie.

Wij geloven dat Zuid Afrika een echte democratie is, waar ras en kleur geen onderscheid meer maken, maar die nog te jong is om van duidelijke welvaart te spreken. Ondanks dat zoiets nog lange tijd kan duren, moeten er zaken geregeld worden.

De huidige situatie van ontwrichte gemeenschappen en stichtingen is een grote zorg. Veel stichtingen zitten gevangen in een net van gecompliceerde problemen en het vraagt veel moed om een nieuwe start te maken.

In 2001 besloot de Athlone Institute Trust (AIT) tot een nieuwe manier van fondsverdeling als gevolg op een beslissing die de overheid nam inzake armoede bestrijding.

Deze aanpak zorgde ervoor dat er meer geld ging naar enkele plaatselijke projecten en we geloven dat deze aanpak een groter resultaat oplevert voor de hele gemeenschap.

Verder is het onze overtuiging dat, als je succes wilt hebben in armoede bestrijding, je bewust moet zijn van de volgende punten:

Actieve betrokkenheid van de lokale bevolking.

We zien onszelf als de leveranciers van ideeën en ontwikkelingsgeld om initiatieven op te starten.

Een betrokken overheid voor stabiliteit en continuïteit.

Zorg voor (externe) sponsors, die betrokken partners worden.

De Athlone Institute voelt zich aan de lokale bevolking verplicht, om binnen de kerkgemeenschappen projecten op te starten.

Voor de projecten voor armoede bestrijding gelden de volgende criteria:

Er moet één project per jaar worden opgestart.

Ondersteuning is gebaseerd op de Afnemende Capitalisatie methode gedurende 5 jaar.

Het project wordt van af de start nauwkeurig gevolgd en de Athlone Institute Trust treedt ook op als een toezichthouder.

In 2002 is het Project Assessment Committee gestart en de deelnemende kerken informeerden de bevolking over de nieuwe visie van de AIT.

Tot nu toe zijn een aantal projecten opgestart die de locale problemen helpen oplossen. Dat is mogelijk geworden door donatie als ook door persoonlijke betrokkenheid van leden van het AIT bestuur.

Een aantal van de gerealiseerde projecten zijn:

AIBPROF, Athlone Institute Bursary Project Fund.

AHOS, Athlone House of Strength.

@Comlab, compueters ter beschikking stellen van minder bedeelde studenten.

ATACOP, Athlone Trust and Allandale Correctional Project.

De Athlone Trust is een geweldig voorbeeld hoe je kunt meehelpen aan de opbouw van een nieuwe samenleving die door de apartheid legalisatie totaal ontwricht is.  Het is een voorbeeld hoe bedrijfsleven, kerken en locale bevolking samen de gemeenschap kunnen helpen door mee te werken aan opbouw.

Het is ook een prachtig voorbeeld van oecumenische samenwerking.

Sinds de opstart van de stichtingen is er een totaal van ZAR 3,9 mln weggegeven aan liefdadigheidsinstellingen.

De stichtingen bezitten op dit moment nog ZAR 17 mln. We mogen de HEERE enorm dankbaar zijn voor Zijn leiding in het werk wat de stichtingen kunnen verrichten om de pijn te verlichten van de minder bedeelden.

Eben Haëzer –  1 Samuel 7 vers 12:

‘Tot hiertoe heeft God ons geholpen’.

Jehovah Jireh –  Genesis 22 vers 14:

‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden’.