News

Visie en Missie

Visie.

Kinderen laten merken dat zij thuis horen bij een familie en dat zij allemaal in staat zijn om als goede burgers een bijdrage te kunnen gaan leveren aan de maatschappij.

Missie.

Het zorgen voor een stabiele zorgzame en veilige omgeving voor verlaten, misbruikte en genegeerde kinderen.

Het toewerken naar de hereniging van kinderen met hun familie of zorgfamilies in de gemeenschap.

Zorgen voor ondersteuning, opvang en hulp aan misbruikte vrouwen en hun kinderen, onafhankelijk van ras, religie of huidskleur.