News

Wat is AHOS

Athlone House Of Strength. (AHOS)

Het eerste idee kwam in 1999 van mevr. Pat Martin en een groep vrouwen van 5 kerkgenootschappen in Paarl om een opvangcentrum te bouwen voor vrouwen en kinderen die te maken hadden met misbruik.

In 2001 werd AHOS geregistreerd als een non-profit organisatie onder nummer 015547.

De betrokkenheid van mevr. Virginia Petersen, Provincial Director-General of the Departement of Social Services leidde tot de start van een comité om te komen tot een ‘One Stop Victim Empowerment Centre’. Één plaats waar slachtoffers opgevangen, begeleid en gereïntegreerd kunnen worden in gezin of maatschappij.

Een uniek concept in Zuid Afrika.

Het idee van een ‘One Stop Victim Empowerment Centre’ omvat een christelijke aanpak in de hulp aan slachtoffers van misbruik en gaat verder dan alleen directe psychische en emotionele aandacht voor de slachtoffers.

Het belangrijkste doel is te zorgen voor goede reïntegratie van de slachtoffers in de maatschappij.

De uitvoering van het hele plan is alleen mogelijk geworden door de eerste steun van de Athlone Institute Trust en de steun van de provincie Western Cape en lokale overheid.

Door de samenwerking met de gevangenissen Allandale Correctional Centre en Drakenstein Correctional Centre konden via hun Restorative Justice Program (reintegratie programma voor gedetineerden)  de bouwkosten met 40% verlaagd worden.

Met de steun van veel vrijwilligers, het oneindig grote enthousiasme en geloof van de heer en mevrouw Martin, giften van lokale bedrijven en professionele dienstverlenende instanties en een aantal grote sponsors (lokaal en internationaal) is het Athlone House of Strength nu operationeel en bevat:

The Shelter – opvangcentrum.

The Vital Health Counselling Centre – consultatie bureau.

The Holland Early Learning Centre – kinderdagverblijf. eerste groep basisschool.

Een tijdelijk Job Skill Centre – vakopleidingscentrum.

Twee familiehuizen.

Het concept van AHOS heeft veel aandacht getrokken van de overheid inclusief een bezoek van de minister van het gevangeniswezen.